Seminar științific POSDRU în cadrul congresului SRUOG

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2: „Programe de studii mai bune pentru studenti si piata muncii”
Titlul proiectului: Tehnologii moderne educationale bazate pe utilizarea instrumentelor TIC in predarea cursului de Obstetrica-Ginecologie (eObsGin)
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/140076

Descriere: Notiuni noi de echografia in obstetrica-ginecologie

  • evaluarea moderna a sarcinii
  • valoarea examenului echografic in realizarea diagnosticul in obstetrica-ginecologie
  • tehnici de examinare
  • cazuri clinice

Seminar ştiinţific organizat în cadrul Congresului Societatii Romane de Utrasonografie in Obstetrica-Ginecologie, 28.03.2015
Locaţie: Crown Plaza, Bucureşti
Grup ţintă: studenţi UMF „Carol Davila” (participare estimata 100-130)
Manager proiect, Sef Lucrari Dr. Iuliana CEAUSU